Uputstva za poster prezentaciju

 

Rok za slanje sažetaka je 01.02.2023.

 

Način prezentacije: elektronski

Broj slajdova: maksimalno 12

Poster prezentaciju treba poslati na mice@panacomp.net do 29.maja 2023. Na poslednjem slajdu obavezno napisati mejl adresu prezentujućeg autora ili autora predviđenog za korespodenciju.

Prezentaciju kreirajte u Microsoft Office PowerPoint programu

Računari predviđeni za poster prezentacije, biće postavljeni u prostoru ispred kongresne sale, Zepter Conference Hall svakog dana rada Kongresa u vremenu od 09.00-19.00.

Dana 04.06.2023. do 19h, Organizator ima obavezu da sve prezentacije ukloni sa računara.

Autori nemaju obavezu da fizički budu pored svojih prezentacija. Sva pitanja i komentare dostavljajte lično autoru.

Opšta pravila:

U sledećim slučajevima, moralnu i pravnu odgovornost snose autor i njegovi koautori, a ne Organizator ili Naučni odbor:

  1. Za sadržaj i originalnost predavanja, prezentacije i rezimea
  2. Da rad nije plagijat jer Organizator neme tehničkih mogućnosti da to proveri

DOZVOLJENO je da prijavite rad koji je ranije prezentovan na nekom naučnom skupu, publikovan u izvodu ili celosti, ali imate obavezu da to navedete pri prijavi rada u napomeni ispod sažetka.

Ukoliko prezentujete rezultate studije u kojoj se pominju ili su uključeni lekovi, suplementi, aparati i sl., obavezno na prvom sladu naglasite da li postoji konflikt interesa.

Predavač je u obavezi da se, ukoliko u prezentaciji prikazuje film, obrati mejlom direktno Organizatoru pre početka Kongresa ili lično, pri registraciji, kako bi se na vreme proverila tehnićka kompatibilnost i izbegle neprijatnosti.

U rezimeu i na prezentaciji je strogo ZABRANJENO otkrivanje identiteta pacijenata, prikaz slika lica i sl., sem ukoliko autor nema pisanu dozvolu za to. Ovu dozvolu treba proslediti Organizatoru u pisanoj formi-mejlom, a ako to ne učini, moralne i pravne posledice snosi autor rada a ne Organizator.

Prezentacije u kojima se koristi jezik mržnje, omalovažava i vređa pojedinac ili ustanova, kao i rezultati drugih kolega i sl. neće biti  razmatrane za prezentaciju.