Naučni odbor kongresa1. Prof.dr Antoaneta Adžić Zečević
2. Prof.dr Milka Mavija
3. Prof.dr Vesna Dimovska
4. Prof.dr Anica Bobić Radovanović
5. Prof.dr Mirjana Janidijević Petrović
6. Prof.dr Mirko Resan
7. Prof.dr Miroslav Knežević
8. Prof.dr Predrag Jovanović
9. Prof.dr Branislav Stanković
10. Prof.dr Dragan Vuković
11. Prof.dr Jasmina Đorđević Jocić
12. Prof.dr Desanka Grković
13. Prof.dr Marija Božić
14. Prof.dr Nikola Babić
15. Prof.dr Sofija Davidović
16. Prof.dr Svetalana Jovanović
17. Prof.dr Svetlana Stanojlović
18. Prof.dr Tatjana Šarenac Vulović
19. Doc.dr Aleksandra Radosavljević
20. Doc.dr Bojana Dačić Krnjaja
21. Doc.dr Dijana Risimić
22. Doc.dr Dejan Rašić
23. Doc.dr Dragana Ristić
24. Doc.dr Ivan Marjanović
25. Doc.dr Maja Živković
26. Doc.dr Nenad Petrović
27. Doc.dr Sonja Cekić
28. Doc. dr Tanja Kalezić

Napomena: kriterijumi za člana naučnog odbora (NO) su sledeći – eminentni naučnik i stručnjak u oblasti oftalmologije, šef katedre oftalmologije ili redovni profesor na matičnom medicinskom fakultetu i nastavnik koji u radu kongresa učestvuje kao predavač. Članovi Organizacionog odbora ne mogu biti i članovi naučnog odbora. Redosled članova NO je naveden prema tituli (redom kako su navedeni kriterijumi) pa prema abecednom redu početnog slova imena