VREME I MESTO

Datum održavanja: 26-28. septembar 2019.

Mesto održavanja: Hotel Park, Novi Sad

KOTIZACIJA

Oftalmolozi – 120,00 EUR

Lekari na specijalizaciji – 50,00 EUR

(uz potvrdu direktora institucije ili mentora)

Lekari u penziji gratis*

Medicinske sestre/tehničari gratis**

KME – Sve informacije u vezi akreditacije kongresa, biće dostupne nakon donošenja odluke Zdravstvenog saveta Srbije.