VREME I MESTO

Datum održavanja: 26-28. septembar 2019.

Mesto održavanja: Kongresni centar Master, Novi Sad, Hajduk Veljkova 11

KOTIZACIJA

Oftalmolozi – 120,00 EUR

Lekari na specijalizaciji – 50,00 EUR

(uz potvrdu direktora institucije ili mentora)

Lekari u penziji gratis*

Medicinske sestre/tehničari gratis**

Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije, 20. Kongres Udruženja oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem, akreditovan je pod evidencionim brojem: A-1-1579/19 i to: za predavače 13 bodova, za usmenu prezentaciju 11 bodova, za poster prezentaciju 9 bodova, za pasivno učešće 8 bodova.