Organizacioni odbor kongresa:
 1. Prof. dr Milenko Stojković, Predsednik UOS. Predsednik organizacionog odbora,  Član Predsedništva Evropskog oftalmološkog Saveta (SOE). Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Direktor Klinike za očne bolesti Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije.
 2. Prof. dr Sunčica Srećković, Član predsedništva UOS, Kopotpredsednik organizacionog odbora, Lokalni koorganizator u ime UOS. Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu.
 3. Prof. dr Vladimir Čanadanović, Potpredsednik UOS, Kopotpredsednik organizacionog odbora. Član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva.
 4. Prof. dr Dragan Veselinović, Počasni član Predsedništva UOS, bivši Predsednik UOS, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu (u penziji)
 5. Prof. dr Tatjana Šarenac-Vulović, Direktor institucionalnog koorganizatora: Klinike za očne bolesti KBC Kragujevac/Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.
 6. Prof. dr Miroslav Vukosavljević, Član predsedništva UOS. Načelnik Vojnomedicinske akademije. profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta odbrane u Beogradu
 7. Prof. dr Miroslav Stamenković, Član predsedništva UOS, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Direktor Klinike za očne bolesti Kliničko – bolničkog centra Zvezdara. Zamenik direktora Kliničko bolničkog centra Zvezdara.
 8. Prof. dr Vesna Jakšić, Član predsedništva UOS (ex oficio) . Predsednik oftalmološke sekcije SLD
 9. Prof. dr Miroslav Knežević, Član predsedništva UOS. Šef Katedre za oftalmologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 10. Prof. dr Lepša Žorić, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini (Kosovska Mitrovica)
 11. Doc. dr Igor Kovačević , Član predsedništva UOS (ex oficio) Predsednik udruženja mladih oftalmologa Srbije. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 12. Doc. dr Dušan Todorović, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu.
 13. Dr sci. med. Maja Petrović, Direktor Klinike za očne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu
Naučni odbor kongresa:
 1. Prof. dr Vesna Jakšić (ex officio, kao Urednik časopisa UOS „Acta Ophthalmologica“) Kopredsednik naučnog odbora Kongresa UOS, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 2. Doc. dr Aleksandra Radosavljević Kopredsednik naučnog odbora Kongresa UOS, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 3. Prof. dr Dragan Vuković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 4. Prof. dr Svetlana Stanojlović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 5. Prof. dr Marija Božić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 6. Prof. dr Branislav Stanković, Šef Katedre za nastavu na engleskom jeziku. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 7. Prof. dr Jasmina Đorđević-Jocić, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
 8. Prof. dr Predrag Jovanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
 9. Doc. dr Dejan Rašić, Direktor Službe za patologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 10. Doc. dr Ivan Marjanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 11. Doc. dr Bojana Dačić Krnjaja, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 12. Doc. dr Tanja Kalezić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Počasni odbor:
 1. Prof. dr Prof. dr Slobodan Golubović. Direktor Klinike za očne bolesti Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije, u penziji. Profesor, u penziji , Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Član Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva.
 2. Prof. dr Slobodanka Latinović. Direktor Klinike za očne bolesti kliničkog centra Vojvodine u penziji. Profesor,u penziji, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Član Vojvođanske akademije nauka
 3. Prof. dr Miloš Jovanović, Direktor Klinike za očne bolesti Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije, u penziji. Profesor, u penziji, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 4. Prof. dr Dragana Kovačević, Profesor, u penziji, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 5. Prof. dr Branko Stankov, Profesor, u penziji, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd
 6. Prof. dr Vujica Marković, Profesor, u penziji, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 7. Prof. dr Ljubiša Nikolić, Direktor Klinike za očne bolesti Kliničko bolničkog centra Zvezdara, u penziji. Profesor, u penziji, Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 8. Prof. dr Dušica Risović, Profesor, u penziji, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 9. Prof. dr Gordana Zlatanović, Direktor, u penziji Klinike za očne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, Profesor, u penziji, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu
 10. Prof. dr Branislav Đurović, Profesor, u penziji, Medicinskog fakulteta Univerziteta odbrane u Beogradu
 11. Prof. dr Miroslav Džinić, Profesor, u penziji, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu