Rok za slanje sažetaka 01. avgust 2020

Priloženi sažetak mora biti u skladu sa INSTRUKCIJAMA ZA PISANJE SAŽETKA

 

* Maksimalna veličina fajla 10MB
* Dozvoljeni tipovi fajla DOC, DOCX, PDF